อายุเฉลี่ยของการเป็นโสดเมื่อแต่งงานครั้งแรก จำแนกตามภาค
ปี
ภาค
พื้นที่