อายุเฉลี่ยของการเป็นโสดเมื่อแต่งงานครั้งแรก ทั้งประเทศ
ปี
พื้นที่